+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Intensywny kurs

Intensywny kurs języka polskiego

 

Iintensywny kurs języka polskiego jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy pragną szybko i skutecznie opanować kluczowe zasady polszczyzny. W ciągu zaledwie jednego miesiąca uczestnicy mają szansę przyswoić cały poziom językowy. Kurs został zaprojektowany, aby przełamać bariery językowe i zbudować pewność siebie niezbędną do płynnej komunikacji w życiu codziennym. 

Długośc kursu 1 miesiąc

Częstotliwość zajęć 5 razy w tygodniu x 3 godziny lekcyjne

Ilość godzin lekcyjnych 80 

Koszt 1900  1520 PLN 

Do pierwszej opłaty za kurs dodawana jest jednorazowa wpłata rejestracyjna w wysokości 100 PLN. Osoby kontynuujące kurs nie ponoszą tego kosztu przy kolejnych płatnościach.

Bezpłatne lekcje dodatkowe 

Kursy intensywne prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu.

Sprawdź regulamin

Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników. 

Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.

Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin

Zapisz się

 

Galeria

Dołącz do nas!