+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Semestralny kurs online

Semestralny kurs online

 

Semestralny kurs języka polskiego online stanowi doskonałą propozycję dla osób pragnących uczyć się na wysokim poziomie, niezależnie od ich lokalizacji na świecie. Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach przez platformę ZOOM, co zapewnia komfortową i skuteczną naukę. Uczestnicząc w tym kursie, otrzymujesz taką samą porcję wiedzy, jak podczas lekcji stacjonarnych, co umożliwia efektywne opanowanie języka polskiego.
Długośc kursu: 3,5 miesięcy
Częstotliwość zajęć: 3 razy w tygodniu x 2 godziny lekcyjne
Ilość godzin lekcyjnych: 84 
Koszt: 1750 PLN
 
Sprawdź regulamin
 
Zapisz się
 
Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników. 
Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.
Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin. 1 godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 

Galeria

Dołącz do nas!