+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Półtorarocznу Optimum

Półtorarocznу kurs języka polskiego "Optimum"

Półtoraroczny kurs języka polskiego Optimum stanowi zaawansowany program edukacyjny, stworzony z myślą o osobach aspirujących do wszechstronnego opanowania języka polskiego oraz zgłębienia kultury Polski. Program trwa 18 miesięcy i jest adresowany do uczestników, którzy pragną osiągnięcie wysokiego stopnia biegłości językowej. Struktura kursu obejmuje dwa moduły intensywne, realizowane przez pięć dni w tygodniu po 4 godziny lekcyjne, oraz trzy moduły regularne, z zajęciami organizowanymi dwa razy w tygodniu po 2 godziny.

Uczestnicy kursu po ukończeniu mogą oczekiwać znaczącej poprawy swojej płynności językowej i kompetencji komunikacyjnych, co bezpośrednio przekłada się na ich zdolność do efektywnej interakcji w środowisku zawodowym i społecznym. Dodatkowo, program zapewnia intensywne zanurzenie w języku i kulturze, co gwarantuje nie tylko zdobycie solidnych podstaw, ale także możliwość osiągnięcia zaawansowanego poziomu znajomości języka polskiego. Kurs stanowi podstawę do ubiegania się o kartę pobytu, otwierając drogę do długoterminowego pobytu w Polsce.

Długośc kursu 19 miesięcy

Ilość godzin lekcyjnych 412

Koszt 8100 PLN

Do pierwszej opłaty za kurs dodawana jest jednorazowa wpłata rejestracyjna w wysokości 100 PLN. Osoby kontynuujące kurs nie ponoszą tego kosztu przy kolejnych płatnościach.

Bezpłatne lekcje dodatkowe 

Kursy odbywają się w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

Sprawdź regulamin
 

Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników.

Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.

Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin.

 

Zapisz się

 

Galeria

Dołącz do nas!