+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Kurs roczny Optimum

Roczny optymalny kurs języka polskiego 

 

Roczny kurs języka polskiego Optimum to program, który umożliwi kursantom stopniową, systematyczną naukę języka polskiego na różnych poziomach intensywności. Kurs pozwoli solidnie poznać podstawy języka, a także umożliwi ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. 

Kurs organizowany jest na wszystkich poziomach. Określenie swojego poziomu zaawansowania ułatwi nasz darmowy test

Kurs roczny trwa 13 miesięcy, składa się z dwóch modułów – intensywnego i regularnego. W dwumiesięcznym module intensywnym zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (dostępne są również 3 dodatkowe, opcjonalne lekcje). W modułach regularnych zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (plus 3 dodatkowe godziny opcjonalne). 

Kurs składa się z 934 godzin lekcyjnych i obejmuje: 

  • 328 godzin regularnych zajęć
  • 168 godzin konwersacyjnych (konwersacje na aktualne tematy)
  • 224 godzin praktycznych (wycieczki, zajęcia fonetyczne)
  • 214 godzin przeznaczonych na klub literacki

Koszt kursu wynosi 6500 zł, obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 100 zł. Opłaty można dokonać przelewem bankowym, przelewem online lub gotówką albo kartą w siedzibie szkoły.

Kurs prowadzimy w placówkach w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu. 

Po zakończeniu zajęć słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu

 
Sprawdź regulamin

Zapisz się

 

Galeria

Dołącz do nas!