+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Kurs roczny Optimum

Roczny kurs języka polskiego "Optimum"

 

Roczny kurs języka polskiego Optimum to zaawansowany program edukacyjny trwający 13 miesięcy, idealny dla osób, które chcą maksymalnie pogłębić swoją znajomość języka i kultury polskiej, a także szybko osiągnąć płynność w komunikacji. Kurs łączy w sobie cztery moduły – dwa intensywne, z zajęciami pięć razy w tygodniu po 4 godziny, oraz dwa regularne, z zajęciami dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Oferuje także 3 dodatkowe lekcje w tygodniu dla tych, którzy chcą maksymalizować swoje postępy.

Optimum jest skierowany do uczniów na różnych poziomach zaawansowania, umożliwiając płynną komunikację oraz głębokie zrozumienie polskiej rzeczywistości. Kurs stanowi podstawę do ubiegania się o kartę pobytu, otwierając drogę do długoterminowego pobytu w Polsce.

Długośc kursu 13 miesięcy

Ilość godzin lekcyjnych 332

Koszt 6500 PLN

Do pierwszej opłaty za kurs dodawana jest jednorazowa wpłata rejestracyjna w wysokości 100 PLN. Osoby kontynuujące kurs nie ponoszą tego kosztu przy kolejnych płatnościach.

Bezpłatne lekcje dodatkowe 

Kursy odbywają się w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu.

Sprawdź regulamin
 

Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników.

Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.

Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin.

Zapisz się

 

Galeria

Dołącz do nas!