+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Kurs dwusemestralny

Dwusemestralny kurs języka polskiego

 

Dwusemestralny kurs języka polskiego został zaprojektowany z myślą o tych, którzy preferują zrównoważone tempo nauki. To podstawowy roczny program nauki języka polskiego jako obcego, który składa się z dwóch modułów semestralnych. Umożliwia dogłębne zrozumienie i przyswojenie zasad języka polskiego, zachowując równocześnie balans między życiem zawodowym a osobistym. Kurs oferuje możliwość nauki na wszystkich poziomach zaawansowania, odbywa się 2 razy w tygodniu nie licząc zajęć dodatkowych.  Uczestnictwo w kursie pozwala na słuchaczom ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz o wizę. 

Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do pewnej i efektywnej komunikacji w codziennym życiu, przy jednoczesnym pokonywaniu barier językowych w sposób łagodny i systematyczny.

Kursy dwusemestralne organizujemy na wszystkich poziomach zaawansowania.

Długośc kursu 12 miesięcy

Częstotliwość zajęć 2 razy w tygodniu x 2 godziny

Ilość godzin lekcyjnych 168 

Koszt 3800 PLN

Do pierwszej opłaty za kurs dodawana jest jednorazowa wpłata rejestracyjna w wysokości 100 PLN. Osoby kontynuujące kurs nie ponoszą tego kosztu przy kolejnych płatnościach.

Bezpłatne lekcje dodatkowe 

Kursy dwusemestralne prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu

Sprawdź regulamin 
 
Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników. 

Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.

Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin

Zapisz się

Galeria

Dołącz do nas!