+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Semestralny kurs

Semestralny kurs języka polskiego

 

Nasz semestralny kurs języka polskiego został zaprojektowany z myślą o tych, którzy preferują zrównoważone tempo nauki. Umożliwia dogłębne zrozumienie i przyswojenie zasad języka polskiego, zachowując równocześnie balans między życiem zawodowym a osobistym. Kurs oferuje możliwość nauki na wszystkich poziomach zaawansowania, odbywając się 2 lub 3 razy w tygodniu – w zależności od ustalonego przez Ciebie harmonogramu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które pragną solidnych postępów w nauce języka bez konieczności intensywnego angażowania się na co dzień. Głównym celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do pewnej i efektywnej komunikacji w codziennym życiu, przy jednoczesnym pokonywaniu barier językowych w sposób łagodny i systematyczny.
Dostępny jest w wersji weekendowej! 

Długośc kursu: 

3 miesiące (zajęcia 3 razy w tygodniu)

5,5 miesięcy (zajęcia 2 razy w tygodniu, albo zajęcia w weekendy) 

Ilość godzin lekcyjnych  84 

Koszt 2000 PLN

Do pierwszej opłaty za kurs dodawana jest jednorazowa wpłata rejestracyjna w wysokości 100 PLN. Osoby kontynuujące kurs nie ponoszą tego kosztu przy kolejnych płatnościach.

Bezpłatne lekcje dodatkowe 

Kursy semestralne organizujemy we wszystkich placówkach szkoły: w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu. 

Sprawdź regulamin 

Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników.

Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.

Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin.

Zapisz się

 

 

 

Galeria

Dołącz do nas!