+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Kursy dla medykow

OFERTA KURSU JĘZYKA POLSKIEGO SKIEROWANEGO DO MEDYKÓW

 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursu języka polskiego dla medyków. Kurs odbywa się na 4 poziomach, od początkowego po zaawansowany. 
 
Organizacja kursu języka polskiego
Kurs języka polskiego specjalistycznego: medyczny
Miejsce organizacji kursu
on-line
Cele
Osiągnąć poziom języka polskiego w medycynie pozwalający na wzięcie udziału w programie LEK
Ilość modułów
4

Opis kursu

 
Kurs składa się z 4 modułów: 2 moduły kursu języka polskiego ogólnego do poziomu A2 oraz 2 moduły kursu języka polskiego specjalistycznego medycznego. Jeden moduł równa się jednemu poziomowi znajomości języka polskiego.
 
Na początku nauka odbywa się na poziomie A1 i A2 i obejmuje zajęcia z języka polskiego ogólnego. Na poziomie B1 zajęcia odbywają się zarówno z języka polskiego ogólnego, jak i medycznego ogólnego. Od poziomu B2 nauka koncentruje się wokół języka medycznego specjalistycznego (zgodnie ze specjalizacją medyczną kursantów).
 
Zajęcia odbywają się w grupach. Minimalna ilość osób w grupie: 8
 
W cenie kursu zawarte są: opieka metodyka podczas trwania kursu, materiały autorskie, komplety podręczników na poziomach A1 i A2, testy diagnostyczne, testy cząstkowe, certyfikat ukończenia kursu.
 

Kalkulacja ceny oraz opis poszczególnych poziomów kursu

 
Typ kursu
Opis
Ilość godzin lekcyjnych
Cena
A1
W trakcie kursu słuchacz w pełni opanowuje poziom umiejętności językowej A1. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
80
1750 zł 
A2
W trakcie kursu słuchacz w pełni opanowuje poziom umiejętności językowej A2. To oznacza, że rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym. Potrafi porozumiewać się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
80
1750 zł 
B1
B1   jest   poziomem   komunikatywnym.   Oprócz   umiejętności zdobytych na poziomach A1 i A2, po zakończeniu poziomu B1 słuchacz rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w wypowiedziach, które dotyczą znanych mu spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, podróży itd. Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi, opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia,   nadzieje   i   aspiracje,   krótko   uzasadniając   bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
Poziom B1 pozwala na podjęcie studiów w Polsce oraz na swobodne funkcjonowanie w praktycznie każdej sytuacji.
Kurs liczy 100 godzin języka ogólnego i medycznego.
 

      100

2670 zł
B2
W trakcie kursu słuchacze rozszerzą słownictwo anatomiczne i fizjologiczne związane między innymi z zaburzeniami funkcjonowania poszczególnych układów i narządów, oraz
diagnostyczne. W programie kursu znajdą się materiały dotyczące farmaceutyki, przeliczania jednostek, podstaw chemii
i biochemii oraz opisy chorób, przypadków chorobowych i badań, będące niezbędnym elementem kształcenia językowego medyków. Słuchacze nabędą wiedzę zawodową w języku polskim, która jest niezbędna na klinicznym etapie edukacji, w kontakcie z pacjentami i personelem szpitala, podczas zapoznawania się z dokumentacją medyczną.
Kurs liczy 100 godzin języka ogólnego i medycznego.
100
2670 zł

Zapisz się

 

 

Galeria

Dołącz do nas!