+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego

Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego

Kurs jest adresowany do osób zainteresowanych przystąpieniem do państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie BI.

Zajęcia prowadzą nauczyciele z doświadczeniem w przeprowadzaniu tego egzaminu. Słuchacze zapoznają się z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy Słuchaczy o umiejętności niezbędne do uzyskania pomyślnego wyniku z egzaminu. Podczas intensywnego kursu ćwiczone są wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i  mówienie. W ramach kursu Słuchacze mają też możliwość odbycia konsultacji, aby omówić z lektorem prace pisemne, samodzielne wykonanie zadania testowe i poćwiczyć wybrane zagadnienia indywidualnie.

Możesz zapisać się na Państwowy egzamin certyfikacyjny z języka polskiego w szkole TOGETHER - Oficjalny ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego.

Na jakim poziomie:

Preferowany poziom językowy uczestnika kursu przygotowującego do egzaminu to B1.
Sprawdź swój poziom - nasz Darmowy test.

Czas trwania i program kursu:

Kurs trwa 4 tygodnie.

  • Zaznajomienie Słuchaczy ze sposobem organizacji egzaminu. Omówienie poszczególnych części egzaminu pisemnego i ustnego, typów zadań.
  • Prezentacja testu przykładowego, zaznajomienie Słuchaczy z zagadnieniami i zakresem testowanego materiału. Rozpoznanie potrzeb Słuchaczy.
  • Rozumienie ze słuchu: zestaw typowych zadań, omówienie, zadania sprawdzające - praca z transkrypcjami.
  • Rozumienie tekstu pisanego: zestaw typowych zadań, omówienie, rozmowa rozwijająca tematy leksykalne poruszane w tekstach.
  • Poprawność gramatyczna: wybór zagadnień, ćwiczenia uzupełniające braki Słuchaczy (czas teraźniejszy, czas przyszły prosty i złożony, czas przeszły i aspekt, tryb rozkazujący, tryb warunkowy, stopniowanie przymiotników i przysłówków, wybrane tematy z fleksji imiennej - odmiana przez przypadki, przyimki, spójniki, tworzenie pytań).
  • Pisanie: prezentacja krótkich form wypowiedzi użytkowych i redagowanie tekstów (pozdrowienia, życzenia, ogłoszenie, zaproszenie); prezentacja dłuższych form wypowiedzi i przygotowanie do samodzielnej pracy nad tekstem - omówienie kompozycji, środków stylistycznych (opis, charakterystyka, tekst argumentacyjny, opowiadanie). 
  • Mówienie. Omówienie zestawu zadań, strategie i środki stylistyczne stosowane na egzaminie ustnym. Symulacja egzaminu ustnego.
  • Test sprawdzający z mierzeniem czasu.

Cena:

850 zł

Metody płatności:

1. Na konto bankowe Szkoły;
2. Płatność gotówką lub kartą kredytową w jednym z biur Szkoły.

Jak się odbywają szkolenia:

Kurs przygotowujący do egzaminów państwowych będzie się odbywał trzy razy w tygodniu.
Godziny przebiegu kursu są ustalane na tydzień przed jego rozpoczęciem.

Lokalizacja:

Kurs odbywa się online na naszej platformie razem.co

Certyfikacja:

Po zakończeniu zajęć otrzymują odpowiedni dyplom.
 
Zanim wybierzesz kurs i wypełnisz zgłoszenie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dotyczącym zasad nauki w szkole językowej Together.
 

Zarejestruj się

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

 

Galeria

Dołącz do nas!