+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego

Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego

Kurs jest adresowany do osób zainteresowanych przystąpieniem do państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie BI.

Zajęcia są prowadzone przez zespół lektorów pod opieką programową doświadczonego egzaminatora. Słuchacze zapoznają się z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy Słuchaczy o umiejętności niezbędne do uzyskania pomyślnego wyniku z egzaminu. Podczas intensywnego kursu ćwiczone są wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i  mówienie (36 godzin). W ramach kursu Słuchacze mają też możliwość odbycia konsultacji (6 godzin), aby omówić z lektorem prace pisemne, samodzielne wykonanie zadania testowe i poćwiczyć wybrane zagadnienia indywidualnie.

Na jakim poziomie:

Kurs jest przeznaczony dla poziomów A2 - B1.
Sprawdź swój poziom - nasz Darmowy test.

Czas trwania i program kursu:

Kurs trwa 1,5 miesiąca, składa się z 36 godzin + 6 godzin konsultacji.

  • Zaznajomienie Słuchaczy ze sposobem organizacji egzaminu. Omówienie poszczególnych części egzaminu pisemnego i ustnego, typów zadań.
  • Prezentacja testu przykładowego, zaznajomienie Słuchaczy z zagadnieniami i zakresem testowanego materiału. Rozpoznanie potrzeb Słuchaczy.
  • Rozumienie ze słuchu: zestaw typowych zadań, omówienie, zadania sprawdzające - praca z transkrypcjami.
  • Rozumienie tekstu pisanego: zestaw typowych zadań, omówienie, rozmowa rozwijająca tematy leksykalne poruszane w tekstach.
  • Poprawność gramatyczna: wybór zagadnień, ćwiczenia uzupełniające braki Słuchaczy (czas teraźniejszy, czas przyszły prosty i złożony, czas przeszły i aspekt, tryb rozkazujący, tryb warunkowy, stopniowanie przymiotników i przysłówków, wybrane tematy z fleksji imiennej - odmiana przez przypadki, przyimki, spójniki, tworzenie pytań).
  • Pisanie: prezentacja krótkich form wypowiedzi użytkowych i redagowanie tekstów (pozdrowienia, życzenia, ogłoszenie, zaproszenie); prezentacja dłuższych form wypowiedzi i przygotowanie do samodzielnej pracy nad tekstem - omówienie kompozycji, środków stylistycznych (opis, charakterystyka, tekst argumentacyjny, opowiadanie). 
  • Mówienie. Omówienie zestawu zadań, strategie i środki stylistyczne stosowane na egzaminie ustnym. Symulacja egzaminu ustnego.
  • Test sprawdzający z mierzeniem czasu.

Cena:

950 zł

Dodatkowe opłaty:

Opłata rejestracyjna 100 zł.

Metody płatności:

1. Na konto bankowe Szkoły;
2. Płatność gotówką lub kartą kredytową w jednym z biur Szkoły;
3. SzkołyZapłać teraz online (przekierowanie do serwera płatności).

Jak się odbywają szkolenia:

Zajęcia na kursie przygotowującego do egzaminu certyfikatowego odbywają się co soboty . Długość zajęć to 6 godzin.
Godziny przebiegu kursu są ustalane na tydzień przed jego rozpoczęciem.

 

Lokalizacja:

Warszawa

Certyfikacja:

Po zakończeniu zajęć otrzymują odpowiedni dyplom.
 
Zanim wybierzesz kurs i wypełnisz zgłoszenie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem dotyczącym zasad nauki w szkole językowej Together.
 

Zarejestruj się

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2020 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

* Egzamin dla kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty, odbędzie się w trakcie sesji w dniu 18 października 2020.

Galeria

Dołącz do nas!