+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

CV po polsku

Jak napisać CV po polsku?

Niezależnie od tego, jaka praca w Polsce Cię interesuje, na początkowym etapie selekcji kandydaci są oceniani wyłącznie na podstawie CV. Na możliwość rozmowy kwalifikacyjnej i osobistego spotkania z rekruterem trzeba sobie «zasłużyć». Jak napisać życiorys po polsku, aby Cię przyjęto do pracy?

Format CV w języku polskim

W Polsce nie ma «résumé», tylko CV (z łacińskiego Curriculum Vitae – przebieg życia). Dlatego, jeśli na samym początku chcesz utworzyć nagłówek z oznaczeniem typu dokumentu, ogranicz się do dwóch łacińskich liter CV.

Dozwolona jest tylko 1 strona A4, ni mniej, ni więcej. Pamiętając, że «zwięzłość jest siostrą talentu», sformatuj swój tekst tak, aby można go było szybko wydrukować bez dodatkowych konfiguracji pól.

DOC i PDF to najpopularniejsze formaty. Obrazy jpeg / jpg nie są wygodne z pozycji kopiowania i wklejania tekstu przez przyszłych pracodawców. Idealna nazwa pliku: CV - podkreślenie - imię - nazwisko. Na przykład CV_Vasiliy_Petrov.doc

Fotografia

Jak mówią «jak cię widzą, tak cię piszą». Wybierając pomiędzy tekstem a obrazem, wzrok automatycznie padnie na obraz. Zdjęcie musi spełniać klasyczne wymagania, oto niektóre z nich:

Dane personalne

Kolumna z danymi osobowymi zazwyczaj znajduje się po lewej stronie zdjęcia, nie wymaga osobnego nagłówka. Najlepiej jest uporządkować dane w takiej kolejności, w jakiej będą najprawdopodobniej potrzebne:

Wykształcenie

Napisz o swoim wykształceniu, zaczynając od ostatniego miejsca nauki. Pisząc o każdym kolejnym etapie musisz określić:

Pomocny słowniczek:

Doświadczenie

Doświadczenie należy również wskazać w odwrotnej kolejności niż porządek chronologiczny. Zastanów się, co napisać, a co pominąć. To samo dotyczy szczegółów opisu. Jeśli masz trzy miejsca pracy, z których dwa nie są związane z pracą, która Cię interesuje, a jedno jest powiązane, możesz śmiało wpisać ostatnią pozycję, a o dwóch pierwszych możesz tylko wspomnieć. W ten sposób pokażesz, że przez ten cały czas nie siedziałeś na kanapie w domu. Co zrobić, jeśli praca w Polsce lub innym kraju była nieoficjalna? Zachęcamy do wpisywania właśnie z «kanapowych» powodów!

Działalność dodatkowa

Twoja dodatkowa działalność, nawet jeśli nie jest związana z pracą, pokaże twoją aktywną pozycję życiową. Na przykład udział w organizacjach charytatywnych, radach studenckich itp.

Umiejętności, hobby, zainteresowania

Pożądana, ale nieobowiązkowa kolumna opisująca twoje dodatkowe umiejętności. Na przykład, jak zdobyć pracę w Polsce w biurze bez znajomości MS Word, Outlook, Excel, Powerpoint? Koniecznie ją wpisz! Natomiast haftowanie krzyżykami i skoki spadochronowe są pomocne wtedy, gdy ubiegasz się o posadę nauczyciela haftu na dużych wysokościach. Czy aluzja jest jasna?

Znajomość języków obcych

Lub po prostu Języki – Twoja znajomość języków obcych i rodzimych. Przede wszystkim wpisz polski, rosyjski / ukraiński – na drugim miejscu, a dalej według listy. Jak brzmią nazwy poziomów znajomości języków po polsku?

Zamiennie użyj międzynarodowej klasyfikacji A / B / C + liczby 1/2. To opcja dla tych, którzy znają swój poziom lub ukończyli odpowiednie kursy językowe.

Zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych.Na samym końcu upewnij się, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przeciwnym razie Twoje CV nie będzie brane pod uwagę!

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz. 833 z dnia 29.08.1997)”

Mamy nadzieję, że teraz wiesz więcej o tym, jak zdobyć pracę w Polsce i jak stworzyć polskie CV. Życzymy sukcesów w zdobywaniu zatrudnienia!

Aby Twoje życiorysy były napisane poprawnie, zapraszamy na kursy języka polskiego.

 

Galeria

Dołącz do nas!