+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Kurs Polski Medyczny

KURS JĘZYKA POLSKIEGO W MEDYCYNIE

 

Kurs medycznego języka polskiego został stworzony specjalnie dla pracowników służby zdrowia, mających na celu nostryfikację dyplomu,  oraz rozszerzenie swojego medycznego słownictwa. Dostosowany do potrzeb profesjonalistów medycznych, kurs rozpoczyna się od poziomu B1 i obejmuje 72 godziny lekcyjne, skupiając się na nauce specjalistycznego słownictwa medycznego.

Ten autorski program nauczania jest wynikiem pracy doświadczonych lektorów specjalizujących się w terminologii medycznej, co gwarantuje wysoką jakość i skuteczność kształcenia. Kurs nie tylko otwiera drogę do zatrudnienia w zawodzie lekarza w Polsce, ale także dokładnie przygotowuje do egzaminów lekarskich, zapewniając kompleksowe wsparcie w dążeniu do profesjonalnych celów. 

Długośc kursu około 3,5 miesięcy

Częstotliwość zajęć 2 razy w tygodniu 

Ilość godzin lekcyjnych 72

Koszt 2100 PLN

Do pierwszej opłaty za kurs dodawana jest jednorazowa wpłata rejestracyjna w wysokości 100 PLN. Osoby kontynuujące kurs nie ponoszą tego kosztu przy kolejnych płatnościach.

Bezpłatne lekcje dodatkowe 

Kursy medyczne prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu.

Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników.

Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.

Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin

Zapisz się

 

 

Galeria

Dołącz do nas!