+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Półtoraroczny Standard

Półtoraroczny kurs języka polskiego "Standard"

 

Półtoraroczny kurs języka polskiego Standard to doskonała propozycja dla osób planujących dłuższy pobyt w Polsce i chcących dogłębnie opanować język polski. Uczestnictwo w tym rozszerzonym programie edukacyjnym gwarantuje nie tylko kompleksowe podejście do nauki języka, ale także metodyczne rozwijanie umiejętności językowych na wyższym poziomie. Kurs składa się z czterech głównych części: trzech modułów semestralnych, mających na celu systematyczne budowanie wiedzy językowej, oraz jednego modułu intensywnego, który jest zaprojektowany w celu ekspresowego podnoszenia kompetencji językowych.

Zajęcia są ukierunkowane na praktyczne zastosowanie języka polskiego, co umożliwia uczestnikom swobodne porozumiewanie się w różnorodnych kontekstach życia codziennego oraz profesjonalnego w Polsce. Program kursu jest dostosowany do potrzeb słuchaczy na wszystkich poziomach zaawansowania - od osób stawiających pierwsze kroki w języku polskim, po uczniów o bardziej zaawansowanym poziomie znajomości języka. Dodatkowo, uczestnictwo w kursie otwiera drogę do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Polski.

Długośc kursu 18 miesięcy

Ilość godzin lekcyjnych 332 

Koszt 6500 PLN

Do pierwszej opłaty za kurs dodawana jest jednorazowa wpłata rejestracyjna w wysokości 100 PLN. Osoby kontynuujące kurs nie ponoszą tego kosztu przy kolejnych płatnościach.

Bezpłatne lekcje dodatkowe

Kurs prowadzimy w placówkach w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu.  

Sprawdź regulamin

Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników.

Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.

Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin.

Zapisz się

 

Galeria

Dołącz do nas!