+ 48 22 111 50 64

biuro@together-school.pl

Kurs Roczny Standard

Roczny kurs języka polskiego "Standard"

 

Roczny kurs języka polskiego Standard stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które zamierzają przebywać w Polsce przez dłuższy czas. Uczestnictwo w kursie zapewnia kompleksową i metodyczną naukę języka polskiego. Struktura kursu bazuje na kombinacji dwóch modułów semestralnych, skoncentrowanych na stopniowym rozwoju umiejętności językowych, oraz jednego modułu intensywnego, który ma na celu szybkie podniesienie poziomu kompetencji językowych w krótkim czasie. Cel kursu to nie tylko dostarczenie uczestnikom solidnych podstaw językowych, ale również umożliwienie im płynnej komunikacji w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego w Polsce. Kurs jest adresowany do osób na różnych poziomach zaawansowania, od zupełnych początkujących aż po bardziej zaawansowanych uczniów, oraz oferuje możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Długośc kursu 12 miesięcy

Ilość godzin lekcyjnych 248 

Koszt 5300 PLN

Do pierwszej opłaty za kurs dodawana jest jednorazowa wpłata rejestracyjna w wysokości 100 PLN. Osoby kontynuujące kurs nie ponoszą tego kosztu przy kolejnych płatnościach.

Bezpłatne lekcje dodatkowe 

Kursy roczne prowadzimy w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu.

Sprawdź regulamin 

Wszystkie kursy grupowe odbywają się z podziałem na poziomy zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Z uwagi na różnice w strukturach językowych i wyzwania, jakie stawiają przed uczącymi się różne języki ojczyste, dokonujemy podziału grup nie tylko na podstawie poziomu zaawansowania, ale także w zależności od pochodzenia językowego uczestników.

Do poziomu B1 kursy dla słuchaczy słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych są organizowane oddzielnie, by zapewnić najbardziej efektywne metody nauczania.

Dla efektywności procesu nauczania, do poziomu B1 włącznie, kursy dla osób słowiańskojęzycznych i niesłowiańskojęzycznych prowadzone są oddzielnie. Aby opanować poziom A1, osoba mówiąca językiem słowiańskim potrzebuje średnio 80 godzin lekcyjnych, podczas gdy uczestnicy niesłowiańskojęzyczni wymagają 160 godzin. Ta różnica zachowuje się również na poziomie A2. Na poziomie B1, niezależnie od pochodzenia językowego, wszyscy uczestnicy potrzebują 80 godzin lekcyjnych, a na poziomie B2 – już 160 godzin.

Galeria

Dołącz do nas!